top of page

EL PROJECTE SOCIAL I EDUCATIU

Can Xammar, més una instal·lació juvenil, és un projecte educatiu i social d’acompanyament a entitats, clubs, institucions i col·lectius en els seus projectes des d’una vessant espacial, però també des d’una perspectiva tècnica i pedagògica, quan s’escaigui. També promou el contacte amb la natura i l’entorn a través del joc. Aquesta instal·lació juvenil és l'espai ideal per organitzar formacions, estades, colònies, campaments, camps de treball, recessos i convivències

Aquest projecte aposta per oferir una experiència enriquidora i complerta, possant en valor els aspectes més visibles i aquells que solen queda més amagats. 

Aposta educativa

L’educació és un eix clau d’aprenentatge no només a nivell de competències bàsiques sinó també en l’educació en actituds i valors. Volem oferir una educació activa i integral que promogui a la vegada la coeducació i l’oportunitat de generar nous reptes adaptats als infants, joves i adults.

Línies de treball:

- Elaboració de guies i materials de préstec per entitats i grups.

- Construcció de rutes i excursions compartides.

- Contacte amb tercers per elaborar activitats complertes.

- Oferta d'activitats en el marc del servei de colònies per escoles i instituts.

- Comptar amb personal professional, format i actualitzat en el món del lleure educatiu.

Aposta social

Amb la finalitat de generar una acció comunitària i de treball en xarxa, es té en compte les necessitats de l’entorn, oferint un espai de creixement personal envoltat de la natura que pugui arribar i ser assequible per a tots els públics.

nies de treball:

- Preus competents, organitzats i revisats anualment per cobrir els costos de la propia estada, oferint un preu just i adaptat.

- Oferir descomptes, beques i ajuts a entitats socials i juvenils.

- Foment de l'economia circular i espais de proximitat.

- Elaboració de contractes laborals ètics, respectant grups i categories dels convenis col·lectius.

- Acolliment de persones en situació d'aprenentatge, acompanyant aquestes etapes vitals.

- Teixir lligams de poble amb altres entitats i sectors.

Aposta cultural

Lluir el valor cultural i històric de la casa de Can Xammar. Apropar i acompanyar a descobrir un entorn privilegiat en tot el seu esplendor i les seves arrels.

nies de treball:

- Realçar vivències del casal, reforçant criteris, actituds, accions i valors de l'Obra de la Visitació

- Valoració i patrocini d'espais culturals propis del territori.

- Foment d'espais lliures de discriminació.

- Generació d'ofertes laborals accessibles, respectant la paritat i les diferents cultures.

- Foment de la llengua catalana generant eines per a la  normalització lingüística

Aposta ecològica i mediambiental

Treball de la sostenibilitat a través de l'estudi dels Objectius de Desenvolupament sostenible, així com valorar la importància de la natura en aquest espai.

nies de treball:

- Posar en valor els ODS en totes les accions que es presenten.

- Implementació de sistemes actius d'energies renovables, com les 16  plaques solars tèrmiques per ACS i calefacció.

- Treball per sistemes arquitectònics passius, com la millora tèrmica de la cristaleria.

- Optimització del consum segons la utilització dels espais. Són exemples la separació dels circuits de calefacció, els reguladors de cabal de les aixetes, les cisternes amb doble pulsador, les instal·lacions eficients o la il·luminació LED.
- Ús d'un compostador per al tractament de la matèria orgànica.

- Foment del reciclatge com a pràctica integrada.

- Estudis d'impacte ambiental i petjada ecològica.

- Supressió de l'utilització de materials d'un sol ús, potenciant la reducció i reutilització per sobre del reciclatge

- Consum de productes de proximitat

- Generar espais d'aprenentatge en natura (bosquet, hort..:)

- Adhesió al programa anual del Clean Up Day, oferint espais de recuperació al municipi.

original.png

Aposta saludable i esportiva

Aprofitant la desconnexió de la ciutat i els ritmes i hàbits que sovint aquesta acaba imposant, es potencien hàbits saludables i esportius.

nies de treball:

- Cuidar l'alimentació sana, oferint productes equilibrats.

- Cuina pròpia amb aliments cuinats per cada moment, respectant els productes de  temporada.

- Construcció d'espais esportius en l'interior i exterior de l'edificació, que permeti l'ús d'aquestes instal·lacions.

- Elaboració de guies amb sortides, excursions i rutes a disposició.

- Oferta d'activitats esportives a través del programa de Camps Esportius

- Proposar activitats esportives de lliure accés, tals com marxes, curses o caminades. 

Aposta cooperativa

El projecte de Can Xammar, així com la resta de projectes i programes de la Fundació Roser de Maig s'emmarca en una línia estratègica comuna de treball per la justicia global i la cooperació internacional.

nies de treball:

- Oferta de crèdits de sintèsi que treballen la cooperació per a instituts i escoles, gràcies al departament de cooperació internacional de la nostra Fundació.

- Acollida de camps de treball internacionals acompanyats per altres entitats del sector.

- Aplicació del 0,7% de la totalitat del  moviment econòmic a Cooperació. Totes les nostres activitats incorporen el logotip.

Objectiu 07 FRM.png

Tanmateix, el projecte de Can Xammar es troba arrelat a la Fundació Roser de Maig, una ENL d’acció social, educativa i de lleure, que compta amb un projecte educatiu concret i ampli. Les finalitats fundacionals giren envers l’educació en el lleure, l’animació sociocultural i l’educació cristiana, que es duen a terme mitjançant una tasca social i d’ajuda a aquelles persones que més ho necessiten.

Posem a disposició el projecte educatiu de l'entitat al complert en la seva plana web: www.elroser.org

bottom of page